Arora Shoe PalaceVerified
Main Bazar. Anandpur Sahib Distt. Ropar Punjab
01887-232145(S), 233795(R )01887-232145(S), 233795(R )