Army Shoe PalaceVerified
G. Shish Mahal Market, Kiratpur Sahib Distt. Ropar